PIŅJIŅ VINGRINĀJUMI
UN SKAITĻI

♫ AUDIO ♫

Pinyin 1

vienzilbju vārdi

 •••

Pinyin 3

vienzilbju vārdi

 •••

Pinyin 5

vienzilbju vārdi

 •••

Pinyin 7

divzilbju vārdi

 •••

Pinyin 9

divzilbju vārdi

 •••

Pinyin 11

divzilbju vārdi

 •••

Pinyin 13

divzilbju vārdi

Pinyin 2

vienzilbju vārdi

 •••

Pinyin 4

vienzilbju vārdi

 •••

Pinyin 6

viena-divas zilbes

 •••

Pinyin 8

divzilbju vārdi

 •••

Pinyin 10

divzilbju vārdi

 •••

Pinyin 12

divzilbju vārdi

•••

 

AGITA BALTGALVE

agita.baltgalve@lu.lv | T.: +371 25378952