ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA

Sarakstā ar PDF atzīmēto darbu elektroniskās versijas
pieejamas Visvalža ielā 4a, 415a kab. un
LU datu bāzē,
atsevišķi darbi pieejami arī papīra formātā 425. un 428.kab.

 


Zinātniski pētniecisko darbu
metodiskie norādījumi

 ••

Bakalauru un Maģistru darbu izstrādes
un nodošanas termiņi

 ••

 ••

Bakalaura darba tēmas
pieteikuma veidlapa

 ••

Maģistra darba tēmas
pieteikuma veidlapa

 ••

Dokumentārās lapas paraugs

••

Mācību process un metodika

 

AGITA BALTGALVE

agita.baltgalve@lu.lv | T.: +371 25378952