ĶĪNAS RELIĢISKĀS MĀCĪBAS

Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā IILiteratūras saraksts 1

Ķīnas un Āzijas reliģijas, vispārēja informācija

 

Literatūras saraksts 2

Budisms, dzenbudisms un Tibetas budisms

 

Lekciju uzmetumi

 

 

Vispārējs apskats, debesu un zemes pielūgsme, senču kults

••

Ticība dabas spēkiem

Šamanisms, totēmisms, animisms, saules kults

••

Reliģiskā daoisma vēsture

Skolas un galvenās personas

••

Svētie raksti, galvenās prakses un alķīmija

••

Galvenās skolas un raksti

••

Galvenie novirzieni un personības, svarīgākās idejas un rituālās prakses

Ņingmapa tradīcijas 9 pakāpes un Dzogčens (Lielā Pilnība)

••

Salīdzinājums

 

Ievadkurss buddhismā

••

Konspekts

••

Dhammapāda

 

AGITA BALTGALVE

agita.baltgalve@lu.lv | T.: +371 25378952