ĶĪNAS RELIĢISKĀS MĀCĪBAS

Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā IILiteratūras saraksts 1

Ķīnas un Āzijas reliģijas, vispārēja informācija

 

Literatūras saraksts 2

Budisms, dzenbudisms un Tibetas budisms

 

Lekciju uzmetumi

 

 

Vispārējs apskats

••

Ticība dabas spēkiem

Šamanisms, totēmisms, animisms, saules kults

••

Reliģiskā daoisma pirmssākumi

Skolas un galvenās personas

••

Dievi, prakses un rituāli

••

Galvenās skolas un raksti

••

••

Ņinmapa tradīcijas 9 rati un Dzokčhens

••

Salīdzinājums

 

Ievadkurss buddhismā

••

Konspekts

••

Dhammapāda

 

AGITA BALTGALVE

agita.baltgalve@lu.lv | T.: +371 25378952