Ķīnas reliģijas un reliģiskās mācības

(Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II)